Søndagsmøder

Arrangementer med samling om Guds ord med prædiken, fællessang m. m. for hele familien.

Almindeligvis varer møderne en times tid. Engang imellem kan der også være kaffe og kage bagefter, som alle også er velkomne til at være med til.